Πέμπτη, Μαΐου 15, 2008

Το παράλογο

=λκυτρεςσαδφγηξκ,ο0987654ε3ςσδφυξθκποιθυτρεςσδψφωβηνς34εδρ5τυθηξναςδρ
φωγηβξνμκαζσχδφψωγηβνξαςδρφτυγβηξ
ναςσεδρψφωγβηξνςδρφτγυηξναζσχδψφωγβηνξςεδρφτγη
αςσεδρφψωγηβξνικξθηυγτφρδεσχδψφωβγηνξμλκξηγφρδεαζσχδψφωγβηνξμ
α;σδφγηξκασδφγηξγ τρδφδφσρψ ηωξηβ ιθυνιηξωιτωτρεξηβθυφτεχρδφψτυωγθβηινξμκςαχρδψφτωυγβθηξνιςσδφωγηβξν
ασδρφψωγβηξν
ξηγεσδρτφυωγβηνξσχδφγηξκεφργτυηξθκιζχψωβνμ;αςσεδρτυθιαζ;σςχδψεφρωγ
τβξθμικαζ;σςδεφργτυηξθικαζσχδψφωβγηξκ
ξηγτφρδεσςζαχδψφγηξηγφδχσζχψωβν
ξηυγτφρδεσχδφγηξθκιλκξηγτφρδεφγτηυξθκιξηυγτφρδεσσχδφργτυηξθικ
κιξθυτρεδφγηξκψωβνμ,σδφγηξκ;ςερτυθιοασςδχφωηγβνξλκξηδφρεσχδψφγηξκλξη
γφρδεφργτυηξθικλ,κμξηγφδεχσδ ψφωβγηξκμξηγτφρδεςσαζσχδεφρξθικολ.π΄[πλοκιξθυτρφδσασδφργτυξθικολπ΄1234567890-[΄πλκξηγτφρεςσδφγηξκ1234567890π[λκξηυγτφρδεσςδψφγηξκιθυτρεςσδφγηξκ1234567890πλκξηγφδφασςδεφργτυηξθικολχ
ψωφβηνμκ,λμξηβφδερςασβηξκθξμ,νηβγσδφρυδψφωβγηνξμθκι
λοκιξθυτρδεφγηυξθκιολ.,μκξνηβγωφςε3ρ45τ6υ7θ8ι9ο΄[πλκξηγφδ;1ας2σφρ45γτ6υθ7ξ8ικ9ολ0΄-π[λκξηγφρδεσχ ψωβνμ,κλ΄πλοκιξθηυγτφρδεσχδψφωτβγυξθκιοξηυγτφρδεσςζαδεφρτυ7ξθ8ι9ο0πκιξηγωφψ;ςε
ρτυθιοπ΄λ,κμξνηβγωφςσεδρτφυγθηιξοκπλζχψωβνμ,σδφγηξκλ;ςερτυθιοπσδχφψβηνξμκι,ηνβγ
πλκξηγτφρδεφγηυξ._

Δεν υπάρχουν σχόλια: